Privacyverklaring Rijschool Kernpunt Zwolle

Rijschool Kernpunt is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in onderstaande Privacyverklaring.

Persoonsgegevens die door rijschool Kernpunt verwerkt worden

Rijschool Kernpunt verwerkt uw persoonsgegevens, omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens, die wij verwerken door de gegevens, die u middels ons aanmeldingsformulier aan ons verstrekt dan wel op basis van de eventuele geplaatste cookies.

  • Voor- en achternaam
  • Geboortedatum
  • Geslacht
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt door bijvoorbeeld een profiel op deze website aan te maken.

Uw persoonsgegevens worden slechts gebruikt voor processen, waarvoor deze nodig en eventueel wettelijk voorgeschreven zijn. Daarbij moet u denken aan de onderlinge communicatie tussen u en rijschool Kernpunt, maar ook voor het administreren van uw aanvragen van tussentijdse toetsen en praktijkexamens bij het CBR.

Hoe lang bewaart rijschool Kernpunt uw persoonsgegevens

Rijschool Kernpunt bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Rijschool Kernpunt verkoopt en/of deelt uw gegevens niet aan/met derden.
Uw gegevens worden slechts gebruikt voor de uitvoering van onze overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting, bijvoorbeeld bij de communicatie met het CBR. Er is in dat verband een zogenaamde verwerkersovereenkomst verplicht, die wij dan ook met het CBR hebben afgesloten.
Rijschool Kernpunt blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die Rijschool Kernpunt op haar website gebruikt

Rijschool Kernpunt gebruikt alleen technische en functionele cookies, die geen inbreuk maken op uw privacy.
Een cookie is een klein tekstbestand, dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren functioneert en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

U kunt zich afmelden voor cookies, door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Minderjarigen

Als u 16 jaar of jonger bent, mag er uitsluitend onder toezicht van uw ouders of wettelijke vertegenwoordiger(s) gebruik gemaakt worden van onze website.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door rijschool Kernpunt. U heeft daarbij tevens het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens, waar wij over beschikken in een computerbestand naar u, of een andere door u genoemde organisatie te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@rijschool-kernpunt.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 1 week op uw verzoek. Mocht er geen reactie binnen 1 week volgen? Neemt u dan alstublieft telefonisch contact met ons op.

Rijschool Kernpunt wijst u er op, dat u, wanneer u vermoedt, dat uw gegevens onterecht gebruikt zijn, de mogelijkheid heeft, om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, te weten:

De Autoriteit Persoonsgegevens

Hoe rijschool Kernpunt de beveiliging van uw persoonsgegevens waarborgt

Rijschool Kernpunt neemt de bescherming van uw gegevens serieus en heeft passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via: info@rijschool-kernpunt.nl

Contactgegevens rijschool Kernpunt

Rijschool Kernpunt
Basilicumpad 1
8042 GT Zwolle
Website: www.rijschool-kernpunt.nl
E-mailadres: Info@rijschool-kernpunt.nl
Telefoonnummer: +31651407451

 

Zoek je een rijschool in Zwolle? Rijschool Kernpunt

Ben je nog op zoek naar een rijschool in Zwolle?

Ben je je nog aan het oriënteren? Zoek je nog een rijschool in Zwolle?
Je hebt nu gelezen hoe wij omgaan met Corona. Wil je dit in het echt ervaren? Schrijf je dan in voor een gratis proefles. En kijk of je een klik hebt met je instructeur.

Geheel vrijblijvend, je zit dus nergens aan vast.

Aanvragen van een gratis proefles auto

Gratis proefles aanvragen

Heb je nog nooit achter het stuur gezeten? Dan wil je graag kunnen ervaren hoe dat is. Wij helpen je graag bij je keuze voor een rijschool. Vraag nu een gratis proefrijles aan.

Tussentijdse toets aanvragen

Theorie rijlessen

Voordat je praktijk rijexamen mag doen, moet je natuurlijk eerst de regels goed kennen. Wij bieden jou een theorieopleiding aan om al deze regels snel toe te kunnen passen tijdens de rijlessen.

De rijles pakketten van rijschool Kernpunt Zwolle

Onze lespakketten

De één heeft meer talent dan de ander, uiteindelijk halen we allemaal het felbegeerde rijbewijs. Alleen hoeveel lessen heb je nodig? Wij bieden in ieder geval verschillende pakketten aan.